ДОБРЕ ДОШЛИ

на информационата страница на Свободната зона Пирот,
предназначена за насърчаване развитието на компании в региона.

Общата й площ е 116 ха и включва green field i brownfield местоположения. В режима на Свободната зона Пирот работят 115 търговски и 14 производствени фирми, сред които са голями, малки и средни предприятия.

Овъзможава по-ефикасно управление и значително спестяване на инвеститорите, обединявайки всички предимства на едно място. Потребителите са освободени от местни данъци и такси за изграждане и експлоатация на обектите.

Предлага всички логистични услуги на едно място: спедиторски услуги, услуги за организиране на международен транспорт, обмитяване на стоки, складиране на стоки, инфраструктура на парцрлите, професионална помощ.

Спечелила е четири национални награди „Най-добро от Сърбия”, наградата Virtus и високо е рангирана от страна на FDI магазина "Financijal Times-a", най-релевантния медиен център за оценяване на инвестициони местоположения в света.

Повече информации...

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.

Тази Уеб порталя е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006 -2011-2-238. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Регионалната агенция за развитие Юг и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

bulgaria serbia cross border

information bridge logo

logo rra jug